Välkommen till Tummen!

Förskolan Tummen är ett Ur och Skur föräldrakooperativ som erbjuder en utomhuspedagogisk verksamhet. Det innebär att vi är ute större delen av dagen men vi har också fina lokaler för inomhusverksamhet då vädret är sämre eller för andra aktiviteter så som Takt och Ton och skapande i våran verkstad.

om

25/2 Öppet hus

Kl 10:00 den 25 februari har vi öppet hus.

Ställ ditt barn i kö

Är du intresserad av att ställa ditt barn i Tummens kö anmäler du ditt barn via Stockholms Stad – Barnomsorg. Tummens kösystem garanterar inte att först i kön får den första lediga platsen.