Förälder

Föräldramedverkan

Vi är ett föräldrakooperativ i formen av en ekonomisk förening. Tummen ger dig som förälder den fantastiska förmånen att få delta och arbeta i barnens vardag med full insyn och möjlighet att påverka verksamheten. Vår föräldramedverkan är en förutsättning för att kunna ha hög personaltäthet och små barngrupper.

Förtroendevalda och styrelseuppdrag

Som förälder sitter man med i styrelsen någon gång under barnets tid på Tummen (ordförande, sekreterare, kassör och personalansvarig). Det finns även andra förtroendeuppdrag så som lokal- och gårdsansvarig, rekryteringsansvarig, IT-ansvarig, städansvarig, och valberedning.

Föräldrajour

Varje familj står uppsatt på sjukjour ungefär var tredje vecka och då har man beredskap att rycka in ifall någon i personalen blir sjuk. I praktiken rör det sig om ett par till fällen per termin som man faktiskt får jobba på Tummen.

Städning

Varje familj har ansvaret att städa ungefär en kväll var 6:e vecka enligt ett i förväg satt schema. Vi har även höst- och vårstädning då alla familjer träffas städar medan barnen leker.

Medlemskap i Friluftsfrämjandet

Alla barn, föräldrar och personal är medlemmar i Friluftsfrämjandet. Friluftsfrämjandet är en organisation som tillvaratar barns och vuxnas möjlighet till ett rikt friluftsliv genom bland annat allemansrätten. Läs mer

Öppettider

Enligt Stockholms stads riktlinjer ska en förskola erbjuda öppettider i förhållande till föräldrars behov inom ramtiden 06.30 – 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Mer om öppettider finns beskrivet i stadens riktlinjer för fristående förskola. För närvarande har medlemmarna röstat igenom öppethållande helgfria vardagar mellan 8.00-17.00.