Klagomål och synpunkter

Var med och utveckla verksamheten!

Vi vill att vår förskola ska vara så bra som möjligt för alla som finns här. Vårt mål är att erbjuda en hög och god kvalitet i vår verksamhet. Därför är det viktigt att vi får information om eventuella brister, så att vi i dialog med dig som förälder kan förbättra och utveckla verksamheten.

1.Prata med förskolan först!

I första hand ska du som har synpunkter eller klagomål på verksamheten vända dig till pedagogerna, därefter följa vår ansvarsordning (pedagoger, förskolechef, styrelsen), så att rätt personer blir involverade och får möjlighet att hantera klagomålet. Klagomål kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök. Självklart får man lämna klagomålet anonymt.

Vill du lämna ett klagomål digitalt till förskolan mejlar du till personal@tummen.nu (om klagomålet gäller alla i personalen) eller personligen till berörd personal, se kontaktinformationen för e-postadresser till respektive personalen.

2.Att lämna ett klagomål till styrelsen

Om du inte är nöjd med de åtgärder som förskolechefen vidtagit kan du istället kontakta styrelsen genom adressen styrelsen@tummen.nu.